จดทะเบียนธุรกิจ - บริษัท เอทีเอส การบัญชี จำกัด

จดทะเบียนธุรกิจ

ทำไมเราต้องจดทะเบียนธุรกิจ

เมื่อเราจะดำเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นการ ดำเนินธุรกิจในทางการค้าหากำไร จึงจำเป็นจะต้องจดทะเบียนธุรกิจเพื่อการประกอบกิจการ แต่ก็คงจะมีคำถามในลำดับต้น ๆ ว่า แล้วเราจะ จดทะเบียนแบบไหนดี เรามีคำแนะนำให้ท่าน ว่าควรจะจดทะเบียนประเภทไหน, ข้อดีข้อเสีย ของการจดทะเบียนประเภทต่าง ๆ รวมถึงการวางแผนภาษีสำหรับการจดทะเบียนแต่ละประเภทด้วย

บริการด้านการจดทะเบียนในรูปบุคคลธรรมดา

บริการด้านการจดทะเบียนในรูปนิติบุคคล

บริการด้านการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ จะขึ้นอยู่กับแต่ละประเภทของการจดทะเบียน กรุณาติดต่อเราเพื่อสอบถามอัตราค่าบริการแต่ละประเภท

Share Button