สำนักงานบัญชีสมุทรสาคร - บริษัท เอทีเอส การบัญชี จำกัด

สำนักงานบัญชีสมุทรสาคร

บริการของเรา

ดูแลด้านบัญชีและภาษีโดยผู้มีประสบการณ์

วางระบบบัญชี ระบบเอกสาร ขั้นตอนการทำงานให้เหมาะกับธุรกิจของคุณ

ตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

จดจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด จดเปลี่ยนแปลงแก้ไข นิติบุคคล

บริการจดทะเบียนอื่น ๆ

บริการขึ้นทะเบียนนายจ้างประกันสังคม บริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ขออนุญาตใช้เครื่องบันทึกเงินสด และอื่น ๆ

บริการพิเศษอื่น ด้านบัญชีและสอบบัญชี

บริการด้าน Due Delegence ,จัดทำรายงานเคลื่อไหวสินค้า support บริษัทแม่ในต่างประเทศ, ตรวจสอบพิเศษตามวัตถุประสงค์ของกิจการ

Achievement

0
Years Experience
0
Customers
0
Types of Business

พันธกิจของเรา

ให้บริการอย่างมืออาชีพ ในราคาที่เป็นมิตร

ข่าวสารและสาระน่ารู้

ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าโฆษณาให้ Facebook, Google

การจ่ายค่าโฆษณาให้ Facebook, Google มีประเด็นภาษีที่เกี่ยวข้องอะไรบ้าง 1.ภาษีเงินได้นิติบุคคล รายจ่ายที่สามารถนำมาหักภาษีในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น...

Read More
การขายอาคารที่เคยเคลมภาษีซื้อ

การขายอาคารที่เคยเคลมภาษีซื้อไปแล้วทำอย่างไร

การขายอาคารที่เคยเคลมภาษีซื้อไปแล้วทำอย่างไร หลายบริษัท มีการก่อสร้างอาคาร เพื่อใช้งานเป็นสำนักงาน โรงงาน หรืออื่น...

Read More

ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการจัดสัมมนาต่างจังหวัด

ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการจัดสัมมนาต่างจังหวัด การจัดสัมมนาต่างจังหวัด หลายบริษัท มีการจัดสัมมนาให้กับพนักงานของตนเองที่ต่างจังหวัด โดยเป็นการอบรมพนักงาน พร้อมกับให้พนักงานไปพักผ่อนไปด้วยในตัว...

Read More
หลักฐานการจ่ายที่สรรพากรยอมรับ

หลักฐานการจ่ายที่สรรพากรยอมรับ

หลักฐานการจ่ายที่สรรพากรยอมรับ การจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สามารถเป็นรายจ่ายทางภาษีได้ กรณีรายจ่ายของกิจการที่จ่ายจริงแต่ไม่มีหลักฐานที่เพียงพอ หลักฐานการจ่ายที่สรรพากรยอมรับ 1. ประเภทของเอกสารประกอบการลงบัญชี...

Read More

ใบกำกับภาษีอย่างย่อ ออกอย่างไร ลงรายงานภาษีขายอย่างไร

ใบกำกับภาษีอย่างย่อ ออกอย่างไร ลงรายงานภาษีขายอย่างไร 1. ออกใบกำกับภาษีอย่างย่อต้องขออนุมัติก่อนหรือไม่  ผู้ประกอบการที่มีสิทธิออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ...

Read More
Share Button