รถกระบะ 4 ประตู เคลมภาษีซื้อได้หรือไม่ - บริษัท เอทีเอส การบัญชี จำกัด

รถกระบะ 4 ประตู เคลมภาษีซื้อได้หรือไม่

รถกระบะ 4 ประตู เคลมภาษีซื้อได้หรือไม่

รถกระบะ 4 ประตู เคลมภาษีซื้อได้หรือไม่

ตามประมวลรัษฏากร ภาษีซื้อที่เกิดจากรถยนต์นั่ง มีที่นั่งไม่เกิน 10 ที่นั่ง เป็นภาษีซื้อต้องห้าม ไม่สามารถเคลมได้ ซึ่ง การจะดูว่า รถประเภทไหนเป็นรถยนต์นั่งมีที่นั่งไม่เกิน 10 ที่นั่งหรือไม่นั้น หลายคนเข้าใจผิดว่าถ้าจดทะเบียนเป็นรถขนส่ง ก็ใช้ได้เพราะไม่ใช่รถยนต์นั่ง แต่ตามประมวลรัษฎากร ได้กำหนดไว้ว่า รถยนต์นั่งที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 ที่นั่งนั้น จะต้องเป็นรถยนต์ตามความหมายของภาษีสรรพสามิต ไม่เกี่ยวกับกฎหมายขนส่ง ดังนั้น จึงต้องไปดูว่าตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตนั้น รถกระบะ 4 ประตู จัดอยู่ในรถประเภทไหน

ซึ่งแต่เดิม รถกระบะ 4 ประตู (Double Cap) จัดอยู่ในประเภท 06.01 คือ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 ที่นั่ง ดังนั้น ภาษีซื้อที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่สามารถเคลมได้

แต่ถือเป็นโชคดีของหลาย ๆ คนที่เข้าใจผิด เนื่องจาก กรมสรรพสามิต ได้มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตตอนที่ 6 สินค้ารถยนต์ สำหรับรถยนต์กระบะ 4 ประตู (Double Cab) ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะที่อธิบดีกรมสรรพสามิตประกาศกำหนด จากพิกัด 06.01 ว่าด้วยรถยนต์นั่ง เป็นพิกัด 06.03 ว่าด้วยรถยนต์กระบะที่ออกแบบสำหรับให้มีน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 4,000 กิโลกรัม และความจุกระบอกสูบไม่เกิน 3,250 ลบ.ซม. เป็นผลทำให้รถยนต์กระบะ 4 ประตู (Double Cab) ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะที่อธิบดีกรมสรรพสามิตประกาศกำหนด พ้นจากการเป็นรถยนต์นั่ง ตามกฎหมายว่าด้วยพิกัตอัตราภาษีสรรพสามิต ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ดังนั้น รถกระบะ 4 ประตู ที่ได้มาหลังวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560 ไม่ถือเป็นรถยนต์นั่งอีกต่อไป รายการต้องห้าม ที่เกี่ยวกับรถยนต์นั่งทั้งหมด จึงไม่ต้องห้ามตามไปด้วย มาดูกันว่า มีรายการอะไรบ้าง

1.ภาษีซื้อทั้งหมดที่่เกี่ยวข้อง สามารถเคลมได้ไม่ต้องห้าม ไม่ว่าจะเป็น ค่าซื้อรถกระบะ ค่างวดเช่าซื้อ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับรถ เช่น ค่าน้ำมันรถกระบะ ค่าเบี้ยประกัน ค่าซ่อมแซม ฯลฯ เคลมภาษีซื้อได้ทั้งหมด

2.ค่าเช่าตามสัญญาลีสซิ่ง ก็ไม่มีเพดานที่ 36,000 ต่อเดือน สามารถลงเป็นค่าเช่าได้ทั้งจำนวนตามที่จ่ายจริง ไม่มีส่วนที่ต้องบวกกลับในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล

3.มูลค่าของรถกระบะ ที่จะมาคิดค่าเสื่อมราคาทางภาษี ก็ไม่มีเพดานที่ 1,000,000 บาท สามารถตัดค่าเสื่อมได้ทั้งหมดทั้งจำนวน ไม่มีส่วนที่ต้องบวกกลับในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล

แถมให้ครับ สำหรับรถจักรยานยนต์ ก็ไม่ถือเป็นรถยนต์นั่ง ที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 ที่นั่งเหมือนกัน ภาษีที่เกี่ยวข้องจึงไม่ต้องห้ามเหมือนกับรถกระบะ 4 ประตูทุกประการ

อ้างอิง : ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์กระบะสี่ประตู (Double Cab) (https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290594.pdf)

Share Button

4 thoughts on “รถกระบะ 4 ประตู เคลมภาษีซื้อได้หรือไม่

    1. รถฟอร์ดเอเวอร์เรส เป็นรถ SUV จัดอยุ่ในประเภท รถยนต์นั่งส่วนบุคคลครับ ไม่สามารถเคลมภาษีซื้อได้ครับ

    1. ได้ครับ เป็นกระบะ 4 ประตู ถ้าซื้อมาหลัง 16 กันยายน 2560

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *